لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
آیا-ممکن-است-یانکی-ها-هیچ-بازیکنی-در-بازی-آل-استار-نداشته-باشند؟

با مصدومیت آرون قاضی و عدم تضمین گریت کول برای بازی، یانکی ها می توانند تنها برای سومین بار در تاریخ این رویداد از امتیاز جعبه ستاره بازی حذف شوند.

نویسنده پست: jafari