لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
آنتونی-ولپ-فهرستی-از-yankees-را-در-shortstop-می‌سازد

آنتونی ولپ، ، با ریشه یابی درک جتر بزرگ شد. ولپ که فهرست روز افتتاحیه یانکی ها را پس از یک پیش فصل داغ آماده می کند، سعی می کند از جایی که بت او متوقف شد، ادامه دهد.

نویسنده پست: vida